خدایان عمده مصر باستان

آمن ـ رع:  خدای بلند مرتبه سرزمین سلسله هجدهم، ترکیبی از آمون + رع

آمن، آمون: خدای آفریننده تبس (طیوه): خدای باروری و حاصلخیزی در رابطه با قوچ و غاز

آنوبیس: خدای مومیایی: در ارتباط با سگ یا شغال

آپیس: گاو مقدس در ممفیس، که در جایی توسط کاهنان مراقبت می‌شد: مومیایی کردن همه گاوهای آپیس بعد از مرگ

آتن: قرص خورشید، که فرعون آخناتن دستور وحدانیت او را (قرن چهاردهم پیش از میلاد) صادر کرد: شعاع‌های پایان یابنده به دست‌ها

آتوم: خدای آفریننده هلیوپولیس، جایی که وی در آن‌جا، به رع پیوست. جانور مقدس او گاو نر منه‌ویس

باست، باست، ایزد ـ بانوی بوباستیس: گربه جانور مقدس وی

بس: خدای بخت خوب، عشق و ازدواج موسیقی: کوتوله

بوتو: ایزد ـ بانوی عمده دلتا: در ارتباط با مار

گب: زمین ـ خدا (هلیوپولیس)

هاپی: تجسم نیل، با تاجی از گیاهان آب‌زی همچون نیلوفر یا پاپیروس

هارپوکراتس: هوروس کودک، نوزاد پسر ایسیس: تصویر وی نشسته بر زانوی مادر تأثیر وی بر شمایل نگاری مسیحی، به عنوان مادر و کودک

هاثور: ایزد ـ بانوی عشق و شادی، همسر هوروس: حیوان مقدس او گاو: پیوستن بعدی او با ایسیس

هوروس: پسر اوزیریس: در ارتباط با سلطنت فرعون: نشان دادن او به صورت شاهین یا عقاب

ایمحوتپ: درمان ـ خدا؛ در اصل یا در آغاز به صورت انسان، مشاور و معمار فرعون زوسر (سده ۲۸ پیش از میلاد) و سازنده هرم پله‌دار در سقّاره

ایسیس: همسر اوزیریس، همسر، زن و مادر مطلوب: ستوده شده در سراسر جهان رومی

خپری، خپرا: خورشید طالع: در رابطه با سرگین غلتان

خنوم: سفالگر: آفریدگار شهر الفانتین، شکل دادن انسان بر چرخ کوزه‌گری: قوچ جانور مربوط به او

خونس: ماه ـ خدا (طیوه)، بعدها درمان ـ خدا

مآت: ایزد ـ بانوی حقیقت، عدالت و نظم جهان: پر نماد او

مسخنت: ایزد ـ بانوی زایمان یا تولّد، حاضر در روز داوری

مین: ایزد باروری و حاصلخیزی، نماد او آلت نرینه به حالت نعوظ: بعدها، خدای جاده‌ها و محافظ مسافران: بیشتر همراه هوروس

منه‌ویس: گاو مقدس که در هلیوپولیس مراقبت می‌شد و تجلی آتوم ـ رع

نوت: ایزد ـ بانوی آسمان (هلیوپولیس)

اوزیریس: خدای طغیان نیل، کشاورزی، ذرت، ماه، مرگ و احیای زندگی: غالباً به صورت ذرت در حال رشد و مومیایی

پتاه: خدای آفریننده ممفیس، متجلی به صورت گاو نر آپیس

رع: خورشید ـ خدا، مشخص با آتوم در هلیوپولیس، خدای اولیه پرستش سلطنتی: ساخته شدن انسان‌ها و جانوران از اشک وی

رنه‌نت: ایزد ـ بانوی حامی کودکان

سِبِک: خدای تمساح‌گونه، مورد پرستش در شدت در قیوم و اومبوس در مصر علیا

سخمت: جنگ ـ الهه، گونه‌ای از هاثور: همسر پتاه: در ارتباط با ماده شیر و صحرای سوزان

سراپیس: خدای اصلی سرزمین در دوره بطلمیوسیان: پیوند اوزیریس و آپیس، درمان ـ خدا و خدای زندگی بعد از مرگ

ست: برادر و دشمن اوزیریس: گاهی تجلی صحرا، زمین بایر و تاریکی: شناخته شده به عنوان خدای شرّ و پلیدی

ساهی: سرنوشت ـ خدا، حاضر در روز تولد و داوری

شو: هوا ـ خدا (هلیوپولیس)

تائورت: زایمان ـ الهه: مشخص شده با اسب آبی

تفنوت: رطوبت ـ خدا باران، شبنم (هلیوپولیس)

تحوت: خرد ـ خدا، خدای هنرها، دانش‌ها، جادوگری (هلیوپولیس): کاتب توانای خدایان: در ارتباط با لک‌لک گرمسیری و بوزینه

تصاویر خدایان مصر باستان

آنوبیس
آنوبیس
نگاره‌ای از تحوت با سر لک‌لک
نگاره‌ای از تحوت با سر لک‌لک
مسخنت
مسخنت
حوروس به شکل عقاب به تصویر کشیده شده‌است.
حوروس به شکل عقاب به تصویر کشیده شده‌است.

ویدئوی معرفی ۵ خدای مصر باستان

 

منبع:

-ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی:دایرهالمعارف مصوّر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمهی رقیّه بهزادی، تهران،نشر علم،چاپ اوّل،۱۳۸۷،ص۱۵۴

-ویدئو از آپارات

You might also like
3 Comments
  1. 11،28 says

    با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما وهمه حق جویان و حق گویان عالم از ازل تا ابد. مطلب ارائه شده بسیار جالب بود.به امیدتلاشهای بیشتر

Leave A Reply

Your email address will not be published.