معنی کلمات حوری و پری

معنی کلمات حوری و پری

کلمه حوری عربی را می توان از حُر یعنی برگزیده ترین و بهترین و زیباترین و واژۀ پری را به معنی سنسکریتی لذت بخش گرفت. در اوستا طوری از خنه ثیتی پری (پری رامشگر) در رابطه با گرشاسب صحبت شده که حس میشود لذت جنسی می داده است:
प्रिय  n.  priya  pleasure
कान्त  adj.  kAnta  beautiful
कान्त  adj.  kAnta  desired

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.