اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

تراژدی ازیریس

ترازدی ازیریس

نگامی که ازیریس متولد شد صدای در اسمان بانگ زد
اکنون پروردگار همه چیز متولد شد
هنگامی که رع پیر شد ازیریس برجایش به تخت سلطنت نشست
و به سرزمین مصر حکومت کرد
هنگامی که او به میان مردم امد انها وحشی بودند
انها حیوانات وحشی را شکار میکردند
در قبیله های پراکنده اینجا و انجا میرفتند
و قبایل مختلف بر سر تپه ها و جنگلها با یکدیگر نبرد میکردند
راهشان شیطانی بود و خواسته هایشان گناهکارانه بود
ازیریس طلیعه عصر جدیدی بود
او قوانین خوب و الزام اوری را تعیین کرد
او فقط فرمان را ادا کرد
و در بین مردم با حکمت قضاوت کرد
او باعث شد صلح در سرزمین مصر مدت زیادی دوام بیاورد
ایزیس ملکه و مصاحب ازیریس بود
او خردی بسیارعظیمی داشت
قدرت درک کردن نیازهای مردم
او خوشه های گندم و جو را که به صورت وحشی روئیده بودند جمع اوری میکرد
خوشه ها را به پادشاه داد
و ازیریس به مردم اموزش داد چگونه زمین کنار رود نیل را بشکافند
بذرها را بکارند و در فصل برداشت جمع اوری کنند
همینطور او به مردم یاد داد تا ذرت را ارد کنند و با ان خمیر درست کنند
تا غذائی مقوی به دست بیاورند
پادشاه عاقل درختهای تاک بلندی کاشت و از انها میوه گرفت
او مانند پدری برای مردمش بود
و به انها اموزش داد تا خدایان را پرستش کنند
برای برپا داشتن معبد ها و پاک زندگی کردن
دیگر دستهای برادران بر روی هم بلند نمیشد
این کامیابی بزرگی بود در عصر پادشاهی ازیریس
وقتی پادشاه نتایج بزرگی در مصر بدست اورد
به چهار گوشه جهان سفر کرد تا خرد و دانش را به مردم اموزش دهد
و بر انها حکومت کند تا راه های اهریمنیشان را رها کنند
نه با جنگ و فتح و غلبه بلکه با سخنان ملایم و خردمندانه
همراهه با موسیقی و اواز صلح را در زیر پاهایش میپیمود
و مردم از لبانش چیزهای زیادی را یاد میگرفتند
ایسیس تا زمان بازگشت ازیریس بر سرزمین مصر حکومت میکرد
او از ست نیرومند تر بود همو که با حسادت به کارهای برادرش نگاه میکرد
قلبش پر از اندیشه های اهریمنی و علاقه به جنگ بجای صلح شد
او میخواست در مصر شورشی برپا کند اما ملکه توطئه های او را خنثی میکرد
ست میدید که تلاشهایش برای نبرد کردن با ازیریس بیفایده است
سعی کرد با استفاده از مکر بر او چیره شود
او هفتاد نفر پیرو داشت که دو تایشان بنده ملکه اتیوپی بودند

ادامه دارد


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*