ریشۀ واژۀ دَلقک

ریشۀ واژۀ دَلقک

نام دلقک به صورت دَل-غَک به معنی کوتولوی مُضحک ناز کننده است:

اجزاء این نام در لغت نامه دهخدا ذکر شده است. ولی به نظر می رسد در آن خود نام دلقک به سهو معرب تلخک دانسته شده است:

دل . [ دَل ل ] (ع مص) ناز کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار).

غک . [غ َ / غ ُ] ۞ (ص ) شخصی را گویند که قد کوتاهی داشته باشد و به این قد و بالا بسیار فربه و بی اندام و مضحک هم باشد.
نظر به لفظ دزفولی دل=لرزیدن احتمال دارد جزء دل هم از زبانهای ایرانی به عربی رفته است. بعید است دل-غک کلمه ای نیمه عربی و نیمه ایرانی باشد. واژۀ سنسکریتی تاله= رقص نیز گواه آن است. بنابراین صورت تلخک (تلغک) آن هم درست بوده است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
1 نویسنده کامنت ها
Yassan Delfan آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
Yassan Delfan
مهمان
Yassan Delfan

با درود فراوان شاید جالب باشد بدانید در لرستان مردمانی با نژادی دیگرگونه از مردم لر به نام لوطی از گذشته به طور ویژه به کارهای مطربی و خنیاگری و همچنین نجاری و خراطی و دلاکی و ختنه‌گری میپرداختند. این کارها در هر خانواده‌ای از لوطی‌ها تخصصی دنبال میشده. (امروزه خبری از دلاکی و نجاری نیست) قشری از این مردمان مشهورند به «دلی» (دل+ی نسبیت) کسی که شوخی و طنازی و مسخرگی میداند و «دلی‌گری» به معنای طنازی و شوخی و ظریف گویی و مضحکه سازی است. این افراد الزاما بایستی در بداهه گویی به زبان شعر و نظم مهارت… مطالعه بیشتر »