معنی نام کیمری

معنی نام کیمری

نام کیمری را می توان در سنسکریت به معنی دارندۀ کلاهخود خرطومی دراز معنی نمود:

काय m. kAya trunk (of a tree), मार m. mAra hindrance.

نقش کیمریان، نقش ظرفی از پونتی اواسط قرن ششم پ.م.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.