معنی محتمل بادمجان

در ویکی پدیای فارسی نام بادمجان را بر گرفته از پاتنجان/پاتمگان گرفته ولی آن را لفظی ترکی دانسته اند. ولی آن در ترکیب هندی وَتین-گان معنی قابل توجه کشیدگی انحنا دار (دارای شکل کدویی) را می دهد. معنی نام دیگر بادمجان یعنی کهپَرَک را نیز در زبان‌های قدیم هندو ایرانی می توان آنچه گرد و منحنی وار است، در نظر گرفت: वटिन् adj. vaTin circular, गण m. gaNa band कः adj. kaH Who, परि adverb pari round

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.