اتیمولوژی محتمل واژهٔ ارمغان

 

 

اتیمولوژی محتمل واژهٔ ارمغان

 

اَرمغان از کلمه پهلوی اِرمه-گان به معنی هدیۀ دوست صمیمی و میهمان گرفته شده است.

به لغت اوستایی و سنسکریت اَریَمیه-غان (ایرمه-غان) معنی بسیار قابل توجه هدیۀ بسیار دوستانه به رسم میهمانی را می دهد.

معنی و ریشه ترکی ارمغان (یرمغان) را درم و پول و یا از ریشه آر (بخشش) آورده اند و تا به حال نظر غالب با ترکی بودن واژۀ ارمغان بوده است.

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.