معنی نام قصبهٔ فراشبند فارس

معنی نام قصبهٔ فراشبند فارس:

فراشبند که آن را به فراش خان (چشمه یا قنات گوارا و دارای آب تازه) نسبت می دهند در معنی فرَش-آو-وند به معنی دارای آب تازه و گوارا می باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.