معنی واژه های مَرد و مَردم

معنی واژه های مَرد و مَردم
 
ریشهٔ واژه های مَرد و مَردم را کلمهٔ اوستایی مَر به معانی متضاد مُردن و کشتن گرفته اند و مراد از آنها را میرایی انسانها دانسته اند. ولی مردان عهد دیرین در شکار و دامداری کارشان کشتن بوده است و تنها یکبار می مرده اند، لذا به نظر می رسد آلتر ناتیو کشتن برای آن ها بر آلترناتیو مردن ارجحیت داشته باشد:
 
मारद n. mArada death-giving
 
واژه های mördare, mörd (قتل و قاتل در سوئدی) با نظر بالا همخوانی دارد. مردم پیش از تاریخ کارشان کشتن بوده است و نه تعزیه ای، بلکه حماسی فکر میکرده اند. نام قوم گردنکش قدیم شمال ایران، مردان (آماردان) را هم به معنی آدمکشان آورده اند.
You might also like
1 Comment
  1. آرش says

    لطفا لیستی کامل از نام های خانوادگی ایرانی بذارین.

Leave A Reply

Your email address will not be published.