اتیمولوژی محتمل برید، قهرمان و یَل

اتیمولوژی محتمل برید، قهرمان و یَل

واژهٔ معرّب بَرید (پیام رسان) را می توان از کلمهٔ مرکب اوستایی بَرَ-ئیتی (انجام دهندهٔ عمل بُردن) و قهرمان را به صورت کَرَ-من به معنی دارای روش جنگی و یَل را با توجه به ویرو اوستایی (ویله) می توان به معنی مرد جنگی و قهرمان گرفت. جایگزینی “و” به “ی” در تبدیل ویله به یَل نظیر تبدیل وِله به یَله (رها، آزاد) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.