اتیمولوژی واژۀ خیابان

اتیمولوژی واژۀ خیابان

واژۀ خیابان را در زبانهای کهن هندوایرانی می توان به معنی راه منسوب به شهر گرفت. جزء خه به معنی شهر در نام بلخ (شهر درخشان و مقدس) هم به کار رفته است:

ख n. kha city, पथ m. patha [an] way
भाल n. bhAla lustre, ख n. kha city

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای