اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو

اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو

اَفدَر (اَودَر) به صورت اَو-پیتَر به معنی یاور پدر نام مناسبی برای عمو است. آپو کُردی به معنی عمو به صورت آپی در سنسکریت به معنی دوست (یاور) است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.