اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو

اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو

اَفدَر (اَودَر) به صورت اَو-پیتَر به معنی یاور پدر نام مناسبی برای عمو است. آپو کُردی به معنی عمو به صورت آپی در سنسکریت به معنی دوست (یاور) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.