معنی کاوی و کرپن و اوسیج

معنی کاوی و کرپن و اوسیج

در اوستا از کاوی (ماهر) و کرپن (قداره بند) که نکوهش شده اند منظور عیلامیها یا همان خوزها (هوَ-اوزها، مردم دوستدار خوشی و شادی و خوشبختی، بختیاری‌ها) و لرها (مارافی ها، کُشندگان) هستند و حتی مردم اوسیج (عاشق) نیز که ملامت شده اند، منظور عاشقها (اوزان های ماننایی) بوده اند:

कवि adj. kavi skilful
कृपाण m. kRpANa sword
उशिज् adj. uzij desirable

خنیاگر ماننایی (اوزان، اوسیج) حدود قرن هشتم پیش از میلاد.

No photo description available.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای