مطابقت نام سرزمین پارادان با سرزمین پشتوها

مطابقت نام سرزمین پارادان با سرزمین پشتوها

نام پارادان (پَرَ-دان) در کتیبه های ساسانی یا همان ناحیۀ اپاریتی های کهن (پسیانی های اردوی تخاران) در معنی سرزمین کناری مطابق سرزمین پشتونها (مردم پشتی و کناری) است.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.