معانی محتمل نامهای قدیمی رودخانه های خوزستان در منابع کهن یونانی

معانی محتمل نامهای قدیمی رودخانه های خوزستان در منابع کهن یونانی

خواسپ (خو-وس-اپ، دارای آب بسیار): مطابق رود کرخه (عالی) است.

ایولئوس: این نام به صورت اَاورو-اوس معنی سرچشمه گیرنده از چشمۀ زیرین مطابق نام چاهو و کارون و رود کاریزهای کتب پهلوی است.

پازی تیگر (دجله کوچک): مطابق شاخۀ اصلی رود کارون است.

کوپرات (رودخانۀ زیبا و مطبوع): مطابق شاخۀ دز رود کارون است.

آگرادات (رود بالایی): مطابق رود طاب (جراحی، مارون) است.

اوروآتیس (رود روان پایینی): مطابق رود هندیجان است.

 

استان خوزستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.