مطابقت دژ نیکور مرکز پارسوا با ننور

مطابقت دژ نیکور مرکز پارسوا با ننور

نام دژ نیکور (نی-کور، محل پایینی و پشتی) پایتخت پارسوا (سرزمین کناری، اردلان) یاد آور شهرک مرزی ننور (دژ  پایینی و بیرونی) در جنوب شرقی بانه است.

مطابقت نواحی کارالا و آلابریا با کامیاران و روانسر

این دو ناحیه که در کتیبه های آشوری مجاور هم ذکر شده اند، نظر به کتیبۀ سارگون در اطراف کامیاران، با کامیاران و روانسر  مطابقت دارند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.