معنی مَگّو

معنی مَگّو
در آذربایجان در بازیهای سنتی نوجوان واژۀ مَگّو به عنوان تایم اوت و اعتراض استفاده میشود. منشأ آن دانسته نیست. احتمالاً همان مه(حرف نفی) و گو (فریاد زدن) اوستایی است. معادل نا-بی کُردی (نه شدن).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.