معنی نام کاپره

معنی نام کاپره
به نظر می رسد نام کاپره متعلق به مردم کافرستان (نورستان) به سبب میهمان نوازی عجیب آنها با زنانشان، بدیشان داده شده بوده است:
कपृथ् m. kapRth causing or increasing pleasure
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.