معنی مِرمِروس (میرمیرو)

معنی مِرمِروس (میرمیرو)
نام یا عنوان سردار بزرگ ساسانی را که در منابع بیزانسی به صورت مِرمِروس آمده، به صورت مهرمهرویه بازسازی کرده اند ولی به نظر می‌رسد اصل آن عنوان میرمیرو یعنی رئیس رئیسان بوده است که از عهد آشوریان به سپهسالاران بزرگ اطلاق می‌شده است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.