مطابقت عُمان با ماگان باستانی

مطابقت عُمان با ماگان باستانی
نام کشور عمان در منابع رومی به بندر صُحار حالیه اطلاق شده است. این دو نام به صور عومّ- [ان] و صُهار [ج] در معنی محل کشتیرانان مطابق با ماگان منابع کهن بابلی (به معنی محل کشتیرانان) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.