معانی محتمل نام برخی از پادشاهان اشکانی

معانی محتمل نام برخی از پادشاهان اشکانی
نام پادشاه اشکانی سنتروک را می توان به معنی خوب دفاع کننده گرفت:
सन्त्रायते {संत्रै} verb santrAyate {santrai} protect well or effectually
نامهای پاکور، ونن، وردان و فرهاد به ترتیب به معنی پسر پاینده، شکست دهنده، پیروز و فرد بسیار دوستدار به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.