احتمال ایرانی بودن واژۀ ناسور (زخم نا علاج)

احتمال ایرانی بودن واژۀ ناسور (زخم نا علاج)
برخی حدس زده اند واژۀ ناسور ایرانی باشد. محتمل است که این واژه از زبانهای هندوایرانی وارد زبانهای سامی شده باشد:
ترکیب محتمل آن ناو-سور اوستایی یعنی زخم اساسی است:
ناو، ناف، ناب اشکال یک کلمه اند. ناو به شکل نو در نام نوبهار (معبد اساسی) در بلخ به کار رفته است. سور در اوستایی و سنسکریت به معنی بریدگی و برندگی است. به اشکال شور و سور در زبانهای ایرانی به معنی شمشیر و نیزه و سلاح به کار رفته است. شمشیر در واقع شم- شیر/شور است یعنی سلاح آبدیده.
سور در زبانهای ژرمن نیز به معنی زخم است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.