معنی محتمل ارسنجان

معنی محتمل ارسنجان
نام ارسنجان را که در کتب جغرافیایی قدیم مانند فارسنامۀ ناصری ذکر شده است به معانی محل انجمن و سرسبز گرفته اند، ولی محتمل تر آن است که نام های ارسنجان و ارزنجان (اریز باستانی, کنار شاخه بزرگ فرات) بر گرفته از واژۀ اوستایی اَرِذَ (به معنی گوشه و کنار) بوده باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.