معنی نام غار علیصدرا

معنی نام غار علیصدرا
نام غار علیصدرا به لغت سنسکریت به معنی غار خندق آب است:
आली f. Ali dike
षड्रस n. SaDra[sa] water
گفته میشود مردم روستای علیصدر و روستاهای اطراف، از قدیم‌الایام به وجود این غار پی برده بودند و از آب آن بهره‌ برداری می‌کردند. علاوه بر این، در صد سال گذشته، اهالی ده با هدایت مازاد آب نهر سراب به غار علیصدرا، از آن به عنوان مخزن و سدی برای استفاده در فصل گرما بهره می‌برده‌اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.