سه گروه قومی و دینی رغۀ باستان (ری)

سه گروه قومی و دینی رغۀ باستان (ری)
مطابق منابع اوستایی رغه (اوروپوس، ری) مرکز مسمغان ماد بوده است که احتمالاً معبد ناهیدشان کنار چشمه علی معروف ری بوده است. ولی مطابق وندیداد پهلوی دو گروه قومی و دینی دیگر نیز در آنجا حضور داشته اند. از نقش ماهی باستانی تپه میل (سمبل ائای بابلیان) و خبر وجود تندیس‌های معبد سیروان ری (شهریار) می توان چنین گرفت دو گروه قومی دیگر ری، بابلیان و یونانیان بوده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.