معنی محتمل ترویا

معنی محتمل ترویا
نام اصلی و هتیتی شهر اساطیری ترویا (تروا) ویلوشا (محتملاً به معنی دارای مرتع، ایلیون) بوده است. نام ترویا می تواند به معنی شهر فتح شده (تروفا) توسط یونانیان بدین شهر اطلاق شده باشد. و اسطورهٔ اسب تروا می تواند نشانگر یونانیان آخایی (محتملاً به معنی اسب پرور) باشد که این شهر را فتح کرده بودند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.