وجه اشتراک جشن سده و چارشنبه سوری

وجه اشتراک جشن سده و چارشنبه سوری
واژه های سدَ و چَر در اوستایی به معنی زیان زدن هستند. پس جشن سده و چارشنبه سوری به معنی پیروزی بر زیان و ضرر با روشن کردن آتش‌های مقدّس است. جیشنو در سنسکریت به معنی پیروزی است:
जिष्णु adj. jishnu victorious, winning
جشن نوروز و جشن سده و چارشنبه سوری هیچکدام جشن ستایش مذهبی نیستند که با یزشن یا یسن توجیه و توضیح شوند. جشن رفع شرّ و پیروزی گرما بر سرما هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.