معنی نام مردم براهویی بلوچستان

معنی نام مردم براهویی بلوچستان
نام قوم قدبلند براهویی بلوچستان به معنی مردم بلند قامت به نظر می رسد:
पर adj. para (bara) high, higher, highest
हय m. haya man of a particular class
گفته می‌شود، براهویی‌ها را بازماندهٔ اقوام اولیهٔ ساکن ایران و هند، پیش از آریایی‌ها دانسته‌اند که در هندوستان به دراویدیان شهرت یافتند تقریباً همهٔ محققان، بنابر ویژگی‌های ظاهری و اندامی براهویی‌ها، آن‌ها را غیر بلوچ می‌دانند. براهویی‌ها قامتی بلند و صورتی گرد و فربه دارند، در صورتی که بلوچ‌ها کوتاه و لاغر اندام و باریک صورتند. مو و ریش عده‌ای از براهویی‌ها خرمایی، و برخی دیگر سیاه و مجعد است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.