محل دژهای باستانی کیت پات و بیت ماتی و امّارو

محل دژهای باستانی کیت پات و بیت ماتی و امّارو

از این اماکن که محل آنها در سمت کردستان بودند، کیت پات یعنی دژ شادمانی مطابق کامیاران و بیت ماتی یعنی محل چمنزاری مطابق مریوان و امّارو مطابق تپه باستانی امیر آباد بیجار است.

شهرکهای زاموایی باستانی ایریتو و سوریتو با اریت و سورداش در سمت سلیمانیه همخوانی دارند.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.