مطابقت هارون تورات و قرآن با حائوران (حورون) خدای سامی غربی

مطابقت هارون تورات و قرآن با حائوران (حورون) خدای سامی غربی
شباهت تامّ هارون به حائوران و محلهای مشترک آنها در یهودیه و مصر و ویژگی یاریگری آنها گواه این همانی آنان است:
نام حائوران (حورون) را می توان با حور عربی به معنی ته چاه و غار در مجموع به معنی ژرفا ربط داد. وی حدود ۶٠٠ پیش از میلاد در سوریه و فلسطین و ماری و مصر مورد پرستش بوده است. حائوران (حورون) یک خدای وابسته به ارواح و جهان فرودین و خدایی یاریگر و در رابطه با سلطان اوگاریت (که خواهان نابودی پسر معاند خودش است) و مار و یک الهه است. متقابلاً هارون قرآن نیز یاریگر موسی (که خواهان سرکوبی معاندین یهودیش از سوی وی است) و ماریا (تلخ) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.