معنی نام قومی داکیا/گِتایه و سرزمین روتِن ها

معنی نام قومی داکیا/گِتایه و سرزمین روتِن ها
نام داکیا (شمال رومانی حالیه) را به معنی سرزمین گرگ و درنده گرفته اند. در یک نقش کهن رومی (ستون تراژان) هم نام داکیا را با سمبل گرگ نشان داده اند. نام هندوایرانی گِت ایشان هم به شکل گهاتَ به معنی کشنده و درنده نشانگر گرگ است.
घातक adj. ghAta[ka] deadly
در سمت شرقی آنجا نام باستانی سرزمین اسلاوهای شرقی یعنی روتِنیا را میشود به معنی سرزمین چرخ گرفت. نام اوستایی خونیرث (سرزمین ارابه های باشکوه) و اروپای یونانیان (ایو-روپه، دارای گشتاور خوب) با آن مرتبط به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.