معنی یک بیت شاهنامه

معنی یک بیت شاهنامه
اگر تندبادی برآید ز کُنج/ به خاک افکند نارسیده تُرنج.
اگر گِرد باد تندی از نقب هوایی برآید/ میوهٔ تُرنج نارسیده را بر خاک می افکند
कुञ्ज m. kunja bower, arbour, enclose
کُنج|| نقبی را نیز گویند که در زمین خانه کنده باشند. (برهان). نقبی که مانند خانه در زیر زمین کنند. (ناظم الاطباء). نقب. خندق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
بزدم بر سر دیوار تو هر خاری
کنجکی گرد تو همچو دهن غاری.
منوچهری (از یادداشت ایضاً).
You might also like
1 Comment
  1. Kristan says

    Thanks for sharing your thoughts on اساطیر. Regards

    Here is my blog وان ایکس بت

Leave A Reply

Your email address will not be published.