معنی نام آئلیوس راسپا راگانوس رهبر روکسولانها

معنی نام آئلیوس راسپا راگانوس رهبر روکسولانها
در اوایل قرن دوم میلادی آئلیوس راسپا راگانوس (به معنی نجیب- بهترین شاه) شاه روکسولانها (آلانهای درخشان، نیاکان کرواتها) دو کتیبه از خود در کرواسی به یادگار گذاشته است:
आर्य m. Arya(airya, aelya) honourable man, noble
ऋषभ m. RSabha best or most excellent of any kind or race
राजन् m. rAjan sovereign
राजन् m. rAjan prince, king
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.