تکوک الههٔ عیلامی پارتی

تکوک الههٔ عیلامی پارتی

این تکوک عیلامی یاد آور الههٔ گاوشکل زمین در نزد هندوان یعنی پریتهوی (بسط یافته) است.

الهه پارتی که نزد عیلامیان ملقب به مادر خوب خدایان بوده، مطابق پریتهوی هندوان است که الههٔ گاو شکل زمین و مادر خدایان به شمار می رفت. شوهر او دیائوس (خدای ورزاو شکل آسمان) بود.

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.