معنی نام کوروش

معنی نام کوروش
بنابر نوشتهٔ تاریخنگار و جغرافی‌دان یونانی «استرابون»، نام «کوروش» از یک رودخانه برگرفته شده بود:
«اسم کوروش در ابتدا آگراداتوس (مخلوق مقدم) بود و بعد او نام خود را تغییر داد و نام رود (مقدس) ”کور“ را که در نزدیکی تخت جمشید جاری است بر خود نهاد».
کور دربلوچی به معنی رودخانهٔ کوهستانی است، بنابراین کوروش به معنی مرد رود مانند است. بی جهت نیست که آستیاگ در رؤیایش کوروش را به سان سیلاب جهانگیر می بیند. نام کوروش با توجه به دو نیاکان کوروش نام وی، نام اصلی او بوده است. آگرادات (مخلوق مقدم) و فرتره (مخلوق فراتر) و پرذات (پیشداد، مخلوق مقدم) عناوین کوروش (فریدون) بوده اند. در روایات ملی اوستا و شاهنامه نام کوروش (مرد رود مانند) به ثراتئونه (مربوط به رودخانه) و فریدون (فریتون، مربوط به جاری شونده) ترجمه شده است.
در مورد پسران اساطیری فریدون (کوروش):
سلم (مار) و تور (بزکوهی) و ایرج (شیر) سمبل سئوروماتها و سکاها و سغدیها بوده اند و پسران کولاکسائیس (در واقع سه قوم تابع سکاهای پادشاهی شمال قفقاز) و این سه تا را یکجا به صورت توتمی با سرشیر و میان بزکوهی و دم مار نشان می داده اند یونانیان آنرا خیمریا (بز) و گرجیها آنرا کوروشا (بزکوهی) می نامیده اند. این کوروشا در اساطیر با کوروش (فریدون) یکی شده است. ایرج پادشاه آریائیان که در جنگ با ماساگتها (سکاها) و سئوروماتها (داهه ها) کشته شد بنا به خبر موسی خورنی خود کوروش است.
You might also like
3 Comments
 1. یونس ج says

  با سلام
  در چه زبان یا گویشی سلم و تور و ایرج برابر مار و بزکوهی و شیر هستند؟
  و چرا برای رودخانه‌ای در انشان نامی بلوچی برگزیده‌اند؟
  پرسش دیگر اینکه آیا موسی خورنی ایرج را نام برده یا این استنباط شماست؟

  ممنونم از توجه شما

  1. جواد مفرد کهلان says

   سئورو (سلم) در سنسکریت به معنی مار و تورو (تور) در قفقاز به معنی بزکوهی و هاری (ایر، ایرج) در سنسکریت به معنی شیر است. کور تنها در بلوچی نمانده در کردی هم هست. در این زبانها مانده و جاهای دیگر فراموش شده است. موسی خورنی ایرج را به صورت آرا (نجیب) ذکر کرده و می گوید ملکه شامیرام (تومیریس، شامیر) او را کشت.

 2. یونس ج says

  تشکر دارم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.