ریشۀ کلمات تفنگ و تپانچه

ریشۀ کلمات تفنگ و تپانچه

به نظر می رسد تُفنگ مرکب از توف (توفنده، غرنده) و هَنگ (سنگ، گلوله و جزء و نشانه) بوده باشد. تپانچه را هم می توان صورتی از تفنگچه گرفت.

अङ्ग n. ánga component

در آذری برای فلاخن نام سپنگ، مرکب از (سپا= در هم کوبنده) و انگ (سنگ) را داریم در مجموع یعنی کوبندۀ سنگ و سنگ انداز.

 

 

You might also like
7 Comments
 1. اوزرا says

  تپانچه(توپانجا.طپانچه) یک کلمه ی تورکی است.که فعل تپیدن(طپیدن).تپاندن(دوتماق.دورتولماق)از روی آن ساخته شده است.

 2. اوزرا says

  قشنگ.تفنگ.سوفنگ.نهنگ.پلنگ.انگ.دنگ.دانگ.سرهنگ.پاهنگ.بالهنگ.لولهنگ.هاونگ….و هر کلمه ایی اولش و یا آخرش انگ داشته باشد.تورکی است.مثل انگ اوشتر(انگشتر).انگ اور(انگور).انگ اجی(انگجی).انگ اوشتانه(انگشتانه).انگ اوشت(انگشت)….مانقورد(کسی که گرگ از وجود این شخص اظهار ننگ و ناراحتی می کند.)

  1. ابی says

   انگ اصلا ترکی نیست، یا حالا واژه انگبین رو شنیدید، ریشه انگور از گور میاد و اشاره به دسته داره

  2. داوود says

   بیشتر اینایی که گفتی فارسی هستند،متعصبانه و بی منطق حرف نزنید

 3. اوزرا says

  معنای کهلان(که+لان)کلماتی که ،که(کح)دارنند.تورکی اند.مثل کهتر متضادش مهتر.کهریز.کهریزک.کهلان.کهراب.کهرام.کهکشان.کهنموی.کهکلیویه++لان(شاید لانه)هر کلمه ایی لان داشته باشد.تورکی است.مثل ساوآلان.باج آلان.آلان(مکان).دالان.یالان.پالان.بالان(تله).قافلان.ایلان.سرت لان.جولان.جولاندرق.سیلان.ایسلند(اس+لان+د)سری لان کا.کازابلان کا.ایسفلان.کهلان.اسلان.ارسلان.شیلان.پرتلند(پورت لان د)از فعل پورتلنماق.ایرلند(ایر لان د).تایلند(تای لان د)……

  1. سعید says

   کل دنیا و همه زبانها رو ترکی کردی، برو خدا روزیت و جای دیگه بده پانترک

  2. امیرحسین says

   خخخخخخخخخخ بابا تو خیلی حالت خرابه، خواهشا بیسوادیت و جار نزن

Leave A Reply

Your email address will not be published.