سابقۀ باستانی عنوان ذوالقرنین پیش از کوروش و اسکندر

سابقۀ باستانی عنوان ذوالقرنین پیش از کوروش و اسکندر

نظر به تصویر نارام سین او را ذوالقرنین اکدی می نامند. به احتمال زیاد پدر بزرگ او سارگون هم ذوالقرنین به شمار می آمده است. چون داستان کودکی او شبیه موسی است و در قرآن داستان مجمع بحرین در ارتباط با موسی و خضر (اوتناپیشتیم) است. لابد نام خضر یعنی مرد سر سبزی به واسطه انتساب گیاه جوانی و جاودانگی به اوتناپیشتیم پدید آمده است. مطابق افسانه های اکدی حدس می زنند که سارگون اکدی تا هند در آن سوی تنگه هرمز (مجمع بحرین، محل تلاقی دو دریا) را تصرف کرده بود. مطابق کتیبه های اکدی پسر او منیش توزو دو سوی تنگه هرمز را در شمال و جنوب به تصرف خود در آورده بود. معلوم می‌شود داستان حماسی سارگون ذوالقرنین در عهد کوروش در بابل معروف بوده است و او را به خاطر کشورگشایی هایش به سارگون اکدی تشبیه کرده و ملقب به ذوالقرنین نموده اند.

No automatic alt text available.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.