مطابقت دروسیان پارسی با مردم درنگیانا (زرنج)

مطابقت دروسیان پارسی با مردم درنگیانا (زرنج)
هرودوت در شمار اتحادیه قبایل پارس از دروسیان (دریو- شیان، مردم کنار دریا) در بین گرمانیان (کرمانیها) و پانتالیان (مردم راه، مردم پرتوَ/پارت) یاد می کند که به وضوح یاد آور نام همریشه و مترادفش درنگیانائیها (مردم کنار دریاچه هامون، زرنجی ها) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.