معنی یزدخواست (ایزد خواست، یزخاست)

معنی یزدخواست (ایزد خواست، یزخاست)
نام دژ یزدخواست به معنی دژ ستوده و با شکوه استوار به نظر می رسد. مرکب از واژه های اوستایی یزته (ستوده، با شکوه) و خواستی (استوار). سه تا دژ استوار در فارس قدیم بدین نام خوانده شده اند. خوا-ستی به معنی خود استوار و یزد به معنی ستوده و با شکوه است. در نام یزد/ایزد در کاربرد خدا هم آن در اصل به معنی ستوده و با شکوه است. در هیئت بومی یز-خاست، یَز اوستایی به معنی ستودن است [و یزت (یزد) اوستایی به معنی ستوده و با شکوه]. و خاست پهلوی به معنی بر افراشته است. در مجموع میشود با شکوه بر افراشته:
यशस् n. yazas splendour
यशस् adj. yazas splendid
यशस् adj. yazas respected
यशस् n. yazas renown
यशस् adj. yazas pleasant
स्थिति f. [khva]sthiti standing firmly

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.