معنی نام چشمه فین (پی-یئونه)

معنی نام چشمه فین (پی-یئونه)
اصل نام چشمه فین می تواند به معنی پَیَنه اوستایی باشد یعنی آب و محلول فراوانی که دهندهٔ سرسبزی و شادابی بوده و به لغت سنسکریت به معنی چشمهٔ سرشار از آب است:
पाय n. pAya Plenty of running water
योनि m.f. yoni fountain, place.
نام روستای سلیمانیهٔ چشمه فین را هم می‌شود به معنی محل چشمهٔ سیلاوی (سیلابی) و پر آب گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.