معنی لفظی بشاگرد

معنی لفظی بشاگرد
گفته می‌شود در فارسنامهٔ ناصری نام بشاگرد استان هرمزگان به معنی شکارگاه آورده شده است. نظر به ساحلی بودن منطقهٔ بشاگرد منظور از شکار در اینجا می تواند به کار بردن تور ماهیگیری (صید ماهی) بوده باشد:
पाश m. pAsha net
कृत् adj. kRt doing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.