اتیموژی کلافه (گلولهٔ نخ) و کرپاسه (چلپاسه)

اتیموژی کلافه (گلولهٔ نخ) و کرپاسه (چلپاسه)
کلافه به معنی مجموعه و گلوله است:
कलाप m. kalApa collection
کرپاسه (چلپاسه) می تواند به معنی خزنده باشد:
छलपात m. chalapAta gliding out
نام مارمولک آن را می توان کُشندهٔ (خورندهٔ) مور (مورچه) گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.