مطابقت آلپ ار تونگا با آلب ارسلان

مطابقت آلپ ار تونگا با آلب ارسلان
آلپ ارتونگا (مرد قهرمان ببر مانند) که کشورگشای بزرگ ترک آسیای میانه و قفقاز و آسیای صغیر به شمار آمده است که در سرانجام زندگی اش مقتول و دارای سوگنامه می‌گردد، با آلب ارسلان (قهرمان شیر مانند) که در اوج کشورگشاییهایش غافلگیرانه به دست یوسف قلعه بان کشته می‌شود، قابل قیاس است. پس محمود کاشغری کشورگشای ترک معاصر خود، آلب ارسلان مقتول را تحت نام آلپ ار تونگا معرفی کرده است. در ایران برای آلب ارسلان داستان بزمی امیر ارسلان رومی (پسر ملکشاه/در اساس پدر ملکشاه) را ساخته اند.
این اشعار ترکی در مورد آلپ ارتونگا یاد آور به قتل رسیدن آلب ارسلان می باشد:
آلپ ار تونگا اؤلدو مو
دونیا صاحیب‌سیز قالدی می
قورخاق اؤجو آلدی می
ایندی اورک ییرتیلیر.
آیا آلپ ارتونگا مرد؟
دنیا بی صاحب ماند؟
شکارچی ترسو گرفت؟
الان قلب پاره می‌شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.