معنی نام جغرافیایی قره خان

معنی نام جغرافیایی قره خان
مطابق ویکیپدیا «قره‌خان ممکن است به یکی از مکان‌های زیر اشاره بدارد:
قره‌خان (الیگودرز)
قره‌خان (مهاباد)
قره خان (نیشابور)
قره‌خان سفلی (شادگان)
قره‌خان علیا (شادگان)»
منظور از این نامگذاریهای جغرافیایی، «خان و فرمانروای بزرگ» نیست بلکه آن به معنی محل دارای چشمهٔ بزرگ (خارا-خان) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.