معنی نام روستای هورو (هوری)

معنی نام روستای هورو (هوری)
نام این روستای عجبشیر که دارای تندیس قوچهای سنگی است به لغت اوستایی و سنسکریت به معنی دارای [پیکرهٔ] گوسفندان خوب است:
hu (hva): har, good
उरा f. urA (vara) ewe
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.