دارمرزین (محدودهٔ خصوصی)

دارمرزین (محدودهٔ خصوصی)
حمدالله مستوفی در نزهه القلوب در شمار ولایات آذربایجان در سمت خلخال از محلی به نام دارمرزین نام می برد که سه روستای آن قول، جامکو و زهر، نام داشته اند. این روستاها با روستاهای کنونی گاوان، گنجگاه و زرج آباد در سمت غرب خلخال مطابقت دارند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.