اتیمولوژی مینا

اتیمولوژی مینا
مینا در معنی بندر (محل آرام و قرار گرفتن کشتیها) با واژهٔ اوستایی میث-ناو/میه-ناو (محل کشتیها) یا واژهٔ سنسکریتی میه-نئو به معنی [محل] متشکل از کشتی ها مرتبط می نماید.
मय maya consisting of
नौ f. nau boat
در زبانهای سامی برای بندر واژه های متفاوت به کار رفته است. میناء عربی را از لمینا/لیمان یونانی (تالاب، دریاچه، بندر) می دانند. در برخی لغت نامه ها میناء را ایرانی دانسته اند. نام شهر میناب (میناو) می تواند به معنی بندر باشد. نامهای بحرین و هرمز هم می توانند به معنی محل حمل کالا (بندر) باشند:
भारिन् adj. bhArin porter
हार m. hAra porter, maetha: place
مینا به معنی آبگینه (اَو-وینه، آیینه، نگهدارندهٔ دیدن) تلخیص ترکیب میه (حاوی) و وینَ اوستایی (دیدن) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.