فرمانروای اصلی باد “فنگ پو” یا “فئی لاین”

خدا یا فرمانروای اصلی باد “فنگ پو” Feng Poیا “فئی لاین” Feilien نام دارد و اگرچه فرمانده همه‌ی بادهاست از فرمانروای آسمان فرمان می‌برد. فنگ بو آفریننده‌ی توفان‌های سهمگین و مأوای او در ستاره‌ی “چی” از نقش فلکی “ساگی تاریوس” قرار دارد. توفان و تندبادها از مشک‌های پرباد فنگ بو بر می‌خیزد و به هرجای که بخواهد با گشودن در مشک‌هایی که خود باد کرده‌است توفان بر پا می ‌کند. فنگ بو پیش از رسیدن به فرماندهی باد وزیر “جو” ظالم و در تندی و چالاکی مشهور بود. او خدای خشکسالی نیز هست زیرا در همان حد که در نزول باران توانا است در راندن ابرهای باران‌زا نیز توانایی دارد و گاه پدید‌آورنده‌ی خشکسالی است.
در افسانه‌ای فئی لاین از حامیان “چیه یو” در عصیان علیه هوانگ دی بود و به سبب شرارت بی‌حد به هیولایی خبیث مبدّل شد. در این افسانه‌ فئی لاین با برانگیختن توفان جنوب را به تباهی کشید و خاقان یائو جانشین هوانگ‌دی کماندار آسمانی را مأمور مرمّت جنوب کرد. یائو فرمان داد مردم خانه‌های خود را با سنگ استوار کنند تا باد شکست یابد و به قلل کوهساران باز گردد. در این افسانه‌ کماندار آسمانی در نبرد خود با باد او را به هیئت مشک بزرگ زرد و سفیدی دید که از آن توفان فرو می‌بارید و کماندار بزرگ با زخمی کردن او باد را به غاز بزرگ کوهستان تارانید. باد با تیغی آخته به کماندار آسمانی یورش برد و این بار کماندار زانوی باد را به سختی خسته کرد و فنگ بو تسلیم شد و از آن پس قدرت باد کمتر شد.
در اسطوره‌ای دیگر فئی لاین به هیئت پرنده-اژدهایی با تن پرنده و سر گاو و دم مارسان نمایان می‌شود. در افسانه‌ای فنگ بو به هیئت انسانی از مردم باستان با ریش سفید و کلاه سرخ و آبی و ردایی زردفام تجسّم می‌یابد. گاه بادها به شکل پیرزنی در افسانه‌ها نمایان می‌شوند و دراین هیئت فنگر بو سوار بر ببری است که بر فراز ابرها می‌تازد.
کوه‌ها در اساطیر گویای ویژگی هوای منطقه‌اند. در افسانه‌ای موجودی به نام فئی به هیئت موجودی که کلاهی سفید و یک چشم دارد در کوه‌های تای شان زندگی می‌کند. در این افسانه‌ها چشم فئی به شکل چشم گاو و او را دمی است که به شکل دُم مار است. فئی را پس از مرگ در کوه‌های تای شان مدفون می‌کنند و او را نباید با خدای باد فئی لاین اشتباه کرد. می‌گویند فئی موجودی بود که با گام نهادن در رودها و مزارع آن‌ها را می‌خشکانید و از این روایت پیداست که در اینجا نیز با خدای باد دیگری که مقیم کوه‌های تای شان است سرو کار داریم.

منبع: آنتونی کریستی/اساطیر چین/ترجمه‌ی محمّد حسین باجلان فرّخی

You might also like
2 Comments
  1. پرستو says

    من به بعضی از این مطالب احتیاج دارم می شه خواهش کنم مطالبی رو که در مورد افسانه ها واساطیر ایرانی هست رو بادرج منبع ثبت کنیدتا بتونم ازشون استفاده کنم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.