فری و فریا

سومین خدا، از خدایان بزرگ در معبد اوپسالا، فری یعنی خدای باروری بود که وی را با شرمگاه نرینه در حالت نعوظ نشان می‌دادند و خدای سوئدی‌ها بود. بر اساس گفته اسنوری، او و خواهرش فریا خدایان زیبایی و قدرت به شمار می‌رفتند. فری بسیار مشهور، و همو بود که تصمیم می‌گرفت چه زمانی خورشید می‌بایستی بدرخشد، چه وقت باران ببارد که موجب باروری زمین شود. وی مفید برای ایجاد صلح و فراوانی است. اما فریا، بلندآوازه‌ترین ایزد ـ بانوست. از اشعار عاشقانه لذت می‌برد و اگر از وی برای روابط عاشقانه، کمک طلبیده شود، شادمان می‌گردد.

فریا

ارتباط غریبی میان پرستش فری و اسبان مقدس در کار است. اسب‌های مقدس در صومعه وی در تراندهایم، در نروژ نگه‌داری می‌شدند. هنگامی که پادشاهی مسیحی به نام اولاو تریگ واسون، تصمیم به انهدام صومعه گرفت، در آن جا اسبی را مشاهده کرد که در حال ذبح شدن، جهت تغذیه فری بود. جنگ اسب‌ها، و نیز مسابقات سوارکاری در ایسلند اجرا می‌گشت و در منبعی آمده است که در نزدیکی معبد فری، اسب نگاه‌داری می‌شد و ظاهراً، اسب‌ها را برای این خدا قربانی می‌کردند و این یکی از دلایلی است که مسیحیان از خوردن گوشت اسب، می‌پرهیزند.

ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی:دایره‌المعارف مصوّر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمه‌ی رقیّه بهزادی، تهران،نشر علم،چاپ اوّل،۱۳۸۷

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.