معنی کلمۀ عامیانۀ سلمانی

معنی کلمۀ عامیانۀ سلمانی

واژۀ عامیانۀ سلمانی می تواند به معنی “اصلاح کننده [موی] سر” باشد:

शिर m. n. zira (sara, sala) head
मान n. mAna measure
मन n. mana opinion
मन n. mana thought

सरोम adj. saroma haired
یا
(شخص منسوب به موهای سر) sar-mo-an-i

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای